KamCha | 水吧三寶你估唔估到?
Loader

水吧三寶你估唔估到?

水吧三寶你估唔估到?

水吧師傅成日都話:「開工要開早,仲要煮三寶!」大家知唔知「三寶」係咩呢?

其實就係大家喺茶餐廳食早餐或常餐經常食到嘅雪菜肉絲、炸菜肉絲同沙嗲牛肉,係做水吧師傅一定要識㗎!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.