KamCha 金茶王 |
Loader

奶茶 Tag

又係我畢霆聰呀~之前同大家講過「反茶」,今次講吓「掛杯」啦!你以為講緊紅酒?咁就錯喇!其實大家日常飲到嘅奶茶,都會出現掛杯!只要沖奶茶嘅淡奶奶脂含量夠高,奶茶就會喺杯邊留下波浪形〰嘅痕跡,下次飲嘅時候不妨留意吓!...